Onze praktijk – Tandarts van Keimpema – Rijen

Onze praktijk

Algemene tandartspraktijk

De praktijk bestaat sinds 1978 en is opgericht door de huidige praktijkhouder Klaas van Keimpema. Vanaf het begin is het doel geweest om uitstekende tandheelkundige zorg te leveren.

Dit doel trachten we te bereiken door:

  • Volgen van scholing door het gehele team
  • Investeren in personeel en apparatuur
  • Gebruik van goede materialen
  • Samenwerking met tandtechnisch laboratorium van hoog niveau
  • Bijhouden van het patiëntendossier
  • Moderne röntgenapparatuur
  • Het hygiënisch werken naar de W.I.P. richtlijnen
  • Een klein praktijklaboratorium
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid als stageplaats voor studenten assisterenden in de tandartspraktijk
  • Comfortabele ruime lichte wachtkamer met t.v. en speelhoekje voor kinderen

Regelmatige scholing van tandarts en medewerkers

De tandarts heeft zeer veel scholing in binnen- en buitenland gevolgd in de vorm van seminars, cursussen en congressen. Hij is lid van diverse wetenschappelijke verenigingen, lid van een studieclub en heeft abonnementen op diverse wetenschappelijke tijdschriften. Hij heeft zich vooral verdiept in de bouw en functie van het kauwstelsel en wat daar uit voor komt zoals: esthetisch en uitgebreid kroon- en brugwerk (al dan niet op implantaten), prothesen en orthodontie.

Voor prothesen werd een eigen methode ontwikkeld om een juiste positie van de gebitselementen te bepalen. De tandarts wordt door collega’s soms gevraagd om over deze kennis een voordracht te geven.

De tandarts is ingeschreven in het register van het KRT (kwaliteitsregister tandartsen).

De medewerkers volgen ook cursussen en congressen. Ze hebben allen een reanimatie diploma, dat ze jaarlijks herhalen. De tandarts heeft een BHV-diploma, die ook jaarlijks herhaald wordt.

Investeren in personeel.

De praktijk heeft voldoende assistentie om de afspraken en behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierdoor heeft de praktijk tijdens de openingstijden altijd bezetting van de receptie en is dan ook altijd telefonisch bereikbaar voor afspraken en vragen.

Investeren in apparatuur.

De praktijk is voorzien van alle essentiële apparatuur die nodig is voor een moderne praktijkvoering zoals o.a. digitale röntgenapparatuur, een orthopantomograaf (kaakoverzichtsfoto) met cefalostaat (schedelprofielfoto), twee sterilisatoren, een thermodesinfector, een klein laboratorium en een uitgebreid computernetwerk.

De praktijk beschikt over een operatiemicroscoop die vooral bij wortelkanaalbehandelingen wordt ingezet, dit verhoogt de kwaliteit van deze behandelingen zeer. Naar de mening van de tandarts is een wortelkanaalbehandeling van vooral meerkanalige elementen zonder microscoop nietbetrouwbaar uit te voeren.

Gebruik van goede materialen.

Er wordt altijd gewerkt met materialen en producten van hoge kwaliteit. Deze komen van gerenommeerde fabrikanten via betrouwbare leveranciers. Alle materialen voldoen aan de europesche normen. Bij de behandeling wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van “single dosis” verpakkingen, dit zijn (dure) verpakkingen met een kleine hoeveelheid materiaal bedoeld voor slechts één behandeling, om zo het risico van besmetting van micro-organismen op de volgende patiënt te voorkomen. Onze voorraad wordt regelmatig gecontroleerd op de verloop datum van de producten.

Samenwerking met tandtechnisch laboratorium van hoog niveau.

Sinds 1982 werken we samen met het tandtechnisch Laboratorium Tand’M te Tilburg samen. Dit is een klein en vooruitstreven modern laboratorium, maar vervaardigen tandheelkundige werkstukken van een hoog niveau. Vaak sturen wij patiënten voor wat betreft het bepalen van de tandkleur naar de technicus die de kroon vervaardigt, om een zo optimaal mogelijk resutaat te verkrijgen.

Bijhouden van het patiëntendossier.

Het patiëntendossier is geheel digitaal. De behandelgegevens zijn vanaf 1 januari 1987 in de computer opgeslagen. De praktijk maakt gebruik van het het pakket “Novadent” een automatiseringssysteem voor tandartspraktijken van het medisch automatiseringsbedrijf Complan B.V. Het netwerk wordt onderhouden door v.d.Horst Automatisering. De bestanden worden twee maal per dag gekopieerd en een maal per dag extern opgeslagen. Alle brieven en foto’s worden direct aan het patiëntendossier toegevoegd.

In de praktijk wordt secuur omgegaan met persoonlijk gevoelige informatie door o.a. door het niet zichtbaar laten zijn van informatie en het gebruik van een papiervernietiger.

Röntgenapparatuur.

De praktijk is sinds 1997 voorzien van digitale röntgenapparatuur en heeft sinds 2003 een orthopantomograaf (voor kaakoverzichts- en schedelfoto’s), beide staanin een aparte röntgenkamer om de stralingsveiligheid optimaal te waarborgen. De apparatuur wordt jaarlijks onderhouden en getest en maandelijks gecontroleerd. De tandarts heeft het certificaat “stralingsdeskundige 5 A/M”. De gemaakte röntgen opnamen worden allemaal aan het digitale patiënten dossier toegevoegd.

Assistenten krijgen regelmatig instructie of een cursus over het gebruik van de apparatuur. De praktijk beschikt over een volledig K.E.W. dossier.

Hygiëne.

Dit is een belangrijk item voor een tandartsenpraktijk. De praktijk richt zich naar de W.I.P. (wet infectie preventie)-richtlijnen.

De praktijk is daarom al jaren uitgerust met een thermodesinfector en sterilisatoren van het type B. De sterilisatoren worden dagelijks op hun werkzaamheid getest. De thermodesinfector wordt één maal per jaar gecontroleerd door de fabrikant. Alle instrumenten worden gedesinfecteerd of steriel gebruikt. Om goed te kunnen werken naar de W.I.P.-richtlijnen is er een aparte omloop assistente. Zij helpt de behandelkamers weer schoon te maken na een behandeling en gereed te maken voor de volgende en zij is een extra (schone) hand voor de stoelassistente als er bijvoorbeeld iets gepakt of aangereikt moet worden dat voor de behandeling niet was voorzien.

De behandelunitszijn voorzien van een waterdesinfector en een doorspoel programma om na de behandeling het spoel- en spraywater zo schoon mogelijk te houden. Alle kranen, zeep- en desinfectansdispensers zijn handsfree te bedienen.

Van de gebruiksmaterialen wordt zoveel mogelijk van disposables en “single-dosis” verpakkingen uitgegaan om te voorkomen dat besmetting van patiënt op patiënt ontstaat. Deovertollige materialen worden dus niet bij een volgende patiënt gebruikt maar afgevoerd via het chemo-afval.

Tandtechnische werkstukken worden alvorens ze naar het tandtechnische laboratorium verstuurd worden eerst gedesinfecteerd en ook daar worden de werkstukken gedesinfecteerd voor ze naar onze praktijk komen.

De praktijkruimten en toiletten worden dagelijks huishoudelijk schoon gehouden.

Praktijklaboratorium.

Sommige werkstukken zoals afdrukken zijn vaak van een materiaal (hydrocolloïd) dat snel verwerkt moet worden. Het laten wachten met verwerken geeft enige vervorming. Daarom kunnen we met een vacuüm gipsmenger zelf deze afdrukken uitgieten en verwerken. Het is mogelijk om zelf kleine tandtechnische handelingen te verrichten zoals het tegen elkaar plaatsen van de gipskaken in een kauwsimulatieapparaat (articulator) hetgeen de nauwkeurigheid van de werkstukken ten goede komt.

Voor grotere en ingewikkelde werkstukken werken samen met een uitstekend klein laboratorium: Tandtechnisch Laboratorium Tand’M. Zij vervaardigen perfecte producten zoals kronen, bruggen, prothesen tegen een daarvoor redelijke prijs.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De praktijk biedt zich aan als stageplaats voor studenten van de opleiding van tandartsassistenten. We zijn erkend als leerbedrijf door Calibris.

Wachtkamer

We proberen de praktijkvoering efficiënt uit te voeren. Dit doen we door de periodieke controles in blokken te doen. De afspraak is kort en er wordt vrijwel niets anders gedaan dan zaken die met de controle te maken hebben en er wordt eventueel tandsteen verwijderd. Behoeft er verder niets te gebeuren dan bent u snel klaar. Mocht er een behandeling nodig zijn, dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt. Op dat moment weten we dan wat we voor u moeten klaarleggen om de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daar het veel tijd kost om een behandelkamer en behandelunit schoon te maken en weer klaar te maken voor de volgende behandeling met schone instrumenten werkt de tandarts met twee behandelkamers. Maar ondanks een goede planning gebeurt het wel dat een behandeling uitloopt (de belangrijkste patiënt voor de tandarts is die, die op dat moment wordt behandeld). De volgende patiënt kan dan even in de wachtkamer plaatsnemen. Deze is ruim en licht. Er staat een televisie en er is een klein kinderspeelhoekje. Verder zijn er informatie materialen en wat boeken en tijdschriften om de wachttijd aangenaam door te brengen.

Wilt u voor de behandeling nog uw tandenpoetsen of na de behandeling zich opfrissen dan is daartoe een speciale ruimte voor bij de ingang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid van:

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
Dutch academie esthetic dentistry
Nederlandse vereniging voor endodontologie
Nederlandse vereniging voorgnatologie en prothetische tandheelkunde
Nederlandse vereniging voor orale implantologie
Nederlandse vereniging voor orthodontische studie
Nederlandse vereniging van tandartsen
Nederlandse vereniging voor parodontologie
Nederlands Vlaamsevereniging voor restauratieve tandheelkunde
Ivoren Kruis